ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΝΤΡΙΩΝ

Βακχείου του Απολλωνιαδίτου. Αθήνα 24-Οκτωβρίου-2012

Αγαπητοί Συνέλληνες

Δεν εκπροσωπούμε κανένα και δεν μας εκπροσωπεί κανείς.

Το Διαδίκτυο δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την ζωή του ανθρώπου την επιστημονική έρευνα τις αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας των αρχείων και κάθε έκφανση της ζωής του ανθρώπου των εθνών των κοινωνιών και τα οφέλη τα διαπιστώνουμε καθημερινά. Ότι αναρτάται στο διαδίκτυο είναι αντιγράψιμο εξ ορισμού και εκ κατασκευής των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ιστοτόπων. Όλα πρέπει να είναι αντιγράψιμα ελεύθερα και φυσικά είναι. Αυτά καθορίσθηκαν από τις δέκα αρχές που διέπουν την λειτουργία του. Και τις οποίες παρέχουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 παρακάτω.