Βακχείος ο Απολλωνιαδίτης
 

 

 


      ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΒΑΚΧΕΙΟΣ

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΑΘΗΝΗΣΙΝ : Βακχείος ο Απολλωνιαδίτης